Teama, anxietatea și sănătatea mintală - Spitalul Oncologic Medex