Teama, anxietatea și sănătatea mintală - Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș Tîrgu Mureș