Despre noi - Spitalul Oncologic Medex

Descarcă broșura cu informații despre Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș.

  Descarcă broșura


CINE SUNTEM?

Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș a apărut din dorința Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, a Asociației pentru Suport și Inițiativă (ASI) România și a unui grup de medici adventiști de a împlini un vis așteptat de mulți ani: primul Spital Oncologic Adventist din România.

Misiunea noastră

Continuăm misiunea lui Iisus Hristos de educare și vindecare a oamenilor.

 

Viziunea noastră

Aplicăm principiile unei medicine moderne, complexe și integrate, care vizează toate componentele ființei umane aflate în suferință: minte, corp și spirit. Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș va oferi pacienților, cu profesionalism, servicii medicale personalizate, înalt calificate, definite prin excelență și bazate pe dovezi.

 

Valori

Excelenţă
Tratamente sigure, eficiente și adaptate fiecărui pacient.

Compasiune
Reflectarea dragostei lui Dumnezeu prin grijă, respect și empatie pentru oameni.

Credinţă
Manifestarea vizibilă a încrederii în Dumnezeu.

Accesibilitate
Asigurarea de servicii medicale de cea mai bună calitate pentru orice persoană, indiferent de starea socială, etnie sau religie.

Integritate
Adoptarea unor principii de conduită personală și profesională ancorate în valorile creștine.

Unitate
Colaborare interdisciplinară centrată pe pacient.

Echilibru
Promovarea unui stil de viață armonios care abordează ființa umană ca întreg.