Politică de confidențialitate - Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș Tîrgu Mureș

Colectăm date personale minime despre persoanele care susțin proiectul construirii Spitalului Oncologic prin donații sau voluntariat sau care se înscriu pentru a primi newsletterele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi. Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Fudația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș colectează și utilizează datele personale.

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, de aceea ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Cum sunt definite datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale partenerilor, donatorilor, alte persoane care contactează și vizitează www.spitaluloncologic.ro și reprezentanții acestora, potențiali angajați, voluntari sau asociați și se aplică datelor colectate prin site-ul nostru precum și celorlalte date personale pe care Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș le colectează prin email sau evenimente offline.

Politica de confidențialitate descrie:

• scopurile pentru care Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș colectează și utilizează datele dvs. personale;
• temeiurile pentru prelucrarea datelor;
• categoriile de date cu caracter personal pe care Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș le colectează și procesează;
• durata procesării acestor date;
• drepturile dvs. în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
• către cine poate dezvălui Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș datele personale.

 

Scopuri, Temeiuri pentru prelucrare și Categorii de date personale

În contextul interacțiunii cu Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară fundația. Astfel, Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș

1.1. Furnizarea de informații despre activitatea fundației
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitate, rapoartele anuale sau transparența financiară.

1.2. Comunicare
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea fundației, progresul proiectului construirii Spitalului Oncologic, evenimente și orice alte probleme relevante.

1.3 Trimiterea de newslettere
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul “dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la office [@] spitaluloncologic.ro.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. Dacă sunteți abonat la newsletter

2.1. Furnizarea de informații despre activitatea fundației
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, derularea proiectului construirii Spitalului Oncologic, proiecte viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, apeluri la acțiune, sondaje sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele fundației, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiectul construirii Spitalului Oncologic, apeluri la acțiune și orice alte informații relevante.

2.3 Trimiterea de newslettere
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul “dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la office [@] spitaluloncologic.ro.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

3. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș

3.1. Menținerea relației noastre contractuale
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală care vine în sprijinul activităţii noastre. Fundația se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare
Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de construire și operare a unui spital oncologic la Tîrgu Mureș.

Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener al Fundației pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii
Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relaţia contractuală cu partenerii noştri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare
Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de de construire și operare a unui spital oncologic la Tîrgu Mureș.
De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Fundației pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș, de obicei de către dvs.

5. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, www.spitaluloncologic.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

 

Furnizarea datelor personale

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Fundației pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș).

Dacă oferiți Fundației pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

 

Divulgarea datelor personale

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Fundației pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș.

 

Durata prelucrării

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa office [@] spitaluloncologic.ro.

 

Drepturile dvs.

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

• dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
• dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
• dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
• dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
• dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
• dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi (prin poștă), în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș, Strada Călărașilor, nr. 16, ap. 1, Tîrgu Mureș, sau prin trimiterea unui e-mail către noi la office [@] spitaluloncologic.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

Versiuni la această politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 25 mai 2018. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul www.spitaluloncologic.ro.